Пресконференция – Проект BGCULTURE-2.001-0029 „България – Норвегия пеят!“

На 04.06.2021г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Фондация „Дарби“ и Министерство на културата за изпълнение на проект  BGCULTURE-2.001-0029 „България – Норвегия пеят!“

На 04.06.2021г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Фондация „Дарби“ и Министерство на културата за изпълнение на проект  BGCULTURE-2.001-0029 „България – Норвегия пеят!“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, процедура BGCULTURE-2.001 „Първа  покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Срокът за изпълнение на проекта  е 15 месеца.

Проектът се изпълнява в партньорство с норвежката организация в областта на културата Culture Break Borders. Общият бюджет на проекта е 390 685.97 лв., от които 90% / 351 617, 37 лв./ са безвъзмездно финансиране по програмата.

Общата цел на проекта е свързана със засилване на социалното и икономическо развитие в Европа чрез транснационално културно сътрудничество и обмен на добри практики между България и Норвегия в областта на хоровото и певческо изкуство.

Конкретните цели на проекта са: Подобряване достъпа на младите хора до култура и изкуство, в т.ч.и на младежи в неравностойно положение и от етнически групи, на местно и регионално ниво в областта на певческото и хоровото изкуство; Подобряване капацитета на фондация „Дарби“ в областта на привличане на публика и трансфер на знания чрез обучение на експертния персонал за подобряване на професионалните му компетентности и умения; Създаване на обща платформа за обмен на знания и добри практики чрез културно сътрудничество с норвежката организация CULTURE BREAK BORDERS; Развитие на нова публика в различни региони на страната чрез реализиране на поредица от културни събития в рамките на фестивал „България-Норвегия пеят!“ и транснационално сътрудничество; Подобряване на предприемачеството в областта на културата чрез разработване и изпълнение на план за привличане на публика в областта на певческото и хоровото изкуство.

Дейностите по проекта са:

1. Сформиране на екип и управление на проекта;

2.Привличане на външни експерти по проекта;

3. Разработване и изпълнение на план/стратегия за привличане на публика;

4. Обучение на експертен персонал на фондация „Дарби“;

5. Организиране и провеждане на нови събития в областта на певческото и хорово изкуство:

 • Организация и провеждане на младежки музикален фестивал „България- Норвегия пеят!“;
 • Организиране и провеждане на workshops за обмен на опит, добри практики и транснационално културно сътрудничество;
 • Организиране и провеждане на съвместен концерт между партньорите в проекта чрез теле-мост;

6. Създаване на софтуерна платформа за обмен на знания и опит;

7. Дейност за информация и публичност.

Очаквани резултати от проекта

 • 3000 хора, посещаващи културни събития;
 • подобрен капацитет във връзка с предприемачество в областта на културата;
 • бр. обучен професионален персонал- 5;
 • организирано и проведено пътуващо турне – 1 бр.;
 • организирани 3 уъркшопа за обмен на добри практики;
 • организиран съвместен хоров концерт чрез телемост;
 • 1бр. разработен и изпълнен план за привличане на публика;
 • създадена платформа за обмен на знания и опит.

Постигнати резултати до момента

 • Сформиран е екип по проекта в България и Норвегия;
 • Привлечени са към проекта диригенти, композитори, корепетитори, музикални педагози от България и Норвегия с богат опит и експертиза в областта на хоровото и певческо изкуство, които да участват в планирането и провеждането на културните събития и пътуващо турне и уъркшопите за обмен на опит;
 • Разработена е стратегия за привличане на нова публика в областта на хоровото и певческо изкуство;
 • Подобрени са професионалните компетенции, знания и умения на 5 служители на фондация „Дарби“ по организация и провеждане на културни прояви, и привличане на нови публики чрез проведено обучение.

 Участници в планираните концерти и събития по проекта

 • Детски хор на Българското национално радио гр. София,
 • Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ гр. Пловдив;
 • Хор „Орфей“ гр. Хасково;
 • Вокална група „Свети Серафим“ гр. София;
 • Хор „Бодра смяна“ при НДД гр. София;
 • Хор на 91 НЕГ „проф. К. Гълъбов“ гр. София;
 • вокална група „Сладки пуканки“ при НДД гр. София;
 • вокална група „Пламъче“ гр. София;
 • Хор „Чисти сърца“ гр. Смолян
 • Детски хор от Осло – Норвегия

 

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ДО КРАЯ НА ПРОЕКТА

Провеждане на workshop „Музикален камп“ от 3 юли на Приморско

Ще пътуват 120 деца, заедно с техните ръководители. Ще пристигне младежки хор от Осло, заедно с тримата музиканти от Норвегия.

Workshop за обмен на музикални, певчески и диригентски практики между диригентите, от една страна, и изпълнителите, от друга, съответно от България и Норвегия, в който ще вземат участие диригенти, композитори, солисти, изпълнители, корепетитори – външни експерти и от двете страни. Целта е да се подготвят съвместно хоровите колективи от България и Норвегия, като обменят различни музикални подходи; репетират заедно предварително разчетени български и норвежки песни като подготовка за концертите на предстоящото турне.

Музикално пътуващо турне „България и Норвегия пеят“

Ще бъдат изнесени концерти в градовете: Китен, Малко Търново, Хасковски минерални бани, Мало Конаре, Говедарци и три концерта в София ( в кварталите – Орландовци, Кремиковци и Банкя)

Дейността е насочена към постигане целите на проекта, свързани с „подобряване достъпа на младите хора до култура, в т.ч. и на младежи в неравностойно положение и от етнически групи, на местно и регионално ниво в областта на певческото и хоровото изкуство, както и с развитие на публика в различни региони на страната чрез реализиране на поредица от културни събития в рамките на фестивал „България -Норвегия пеят“ в тясно сътрудничество с партньора от Норвегия CULTURE BREAK BORDERS.

В рамките на музикалния фестивал, съвместно с партньорската организация по проекта, ще бъде организирано и проведено пътуващо турне в страната, посветено на популяризиране многообразието и богатството на европейското хорово и певческо наследство. Предвижда се реализиране на 8 хорови концерта в различни музикални жанрове, като 3 от тях са в периферните зони на гр. София- кв. Кремиковци, кв. Орландовци, гр. Банкя, и 5 в по-малки населени места от още 4 области на страната, в които ще бъде привлечена различна публика. Като част от стратегията на фондацията за привличане на публика и осигуряване на устойчивост на проекта ще бъдат поканени както да присъстват, така и да участват в концертите аматьорски състави и професионални такива: детски норвежки хор от 20 изпълнители, така и 10 български музикални хора. Идеята е децата и младежите да се приобщят, опазват, съхранят и предават традициите на българската и европейска култура, на музикалното многообразие на Стария континент.

Провеждане на музикален workshop в София заедно с партньора Фроде Бард

След края на „пътуващото турне“ нашия партньор от Норвегия ще остане в София, за да обмени опит с българските си колеги. Планирани са посещения на репетиции на някои от най-големите хорове, посещение на БНР и интервю в радиото, присъствие на концерти и др.

Съвместен концерт чрез теле-мост

В края на месец август децата от България ще изпълнят песни на една сцена и успоредно с тях хорът от Осло ще пее от Норвегия. Посредством теле-мост ще се следят изпълненията от двете точки на Стария континент.

Дейността обхваща организиране и провеждане на съвместен българо-норвежки младежки хоров концерт чрез телемост и е финалната част от фестивала „България- Норвегия пеят!“ В концерта ще се включат от страна на България – всичките български хорови формации, участвали в пътуващото турне, които ще изпълняват репертоар от български и норвежки песни в различни стилове и жанрове – класическа музика, джаз, фолклор и др.

От страна на Норвегия с включване от Осло ще вземат участие хорът от Норвегия, гостувал в България по време на пътуващото турне, както и други норвежки хорове и популярни солисти, и професионални музиканти. В техния репертоар ще се включат освен норвежки, и български песни.

Концертът с българските участници ще се състои в София в подходяща за целта зала, а в Осло норвежкият хор ще бъде изнесен в една от градските певчески зали.

Предвидена дата за осъществяване на теле-моста (общият концерт) е края на август или началото на септември.