Възникване

Хоровата музика е една от най-древните музикални форми и от ранното Средновековие е широко застъпена в християнството.

Първи български детски хор – в Чипровско. Първото българско светско училище – това в Чипровци, открито още в далечната 1624 г. То е прекъсвало работа само в годините на въстанието и последвалото опустошение на Чипровско.

Емигриралите отвъд Дунав българи продължили просветата в Банат, а населилите се отново в Чипровци заедно с възстановяването на града отворили отново училището си.

Образователното дело отпреди въстанието не било само училищно – мисионерите, свещениците и видните граждани всячески се стараели да ограмотят децата и да ги приобщят към европейските идеи и развитие.

Хоровата музика е една от най-древните музикални форми и от ранното Средновековие е широко застъпена в християнството.

В Западна Европа с настъпването на Ренесанса и Реформацията започва и яркото присъствие на композитори, които индивидуално пишат хорова музика и развиват това изкуство и извън църквите.