Обучения

Обучение и изграждане на цялостна стратегия на административния екип по проекта за привличане на публика

Обучение и изграждане на цялостна стратегия на административния екип по проекта за привличане на публика;

Обучение и обмяна на опит на външните експерти /диригенти, композитори, корепетитори/   чрез уъркшоп в Осло и уъркшоп в София;

Обучения на деца и младежи на хоров камп и последващо концертно турне в страната и концерт, излъчван чрез телемост.

Обучение и изграждане на цялостна стратегия на административния екип по проекта за привличане на публика; Стратегия за привличане на нова публика в сферата на певческото и хорово изкуство бе разработен по проект BGCULTURE-2.001-0029-C01“България-Норвегия пеят!“  осъществяван с финансовата подкрепа на програма РА14„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021.

Основните акценти в обучението на екипа и разработване на стратегията бяха: разглеждане на стратегически документи с цел да се начертае път за усъвършенстване на водещата организация Фондация „Дарби“ и нейния партньор (CULTURE BREAK BORDERS – CBB), да им помогне за създаване на конкурентни предимства, да приложат конкретни мерки и чрез избор на най-подходящите методи и техники да привлекат и развият нови публики;

Ситуационен анализ при изучаване на публиките и план за устойчивото развитие;

Целта – да надгражда и развива уменията и опита на партньорите чрез поредица от интегрирани мерки и дейности, които да изпълнят с качествено, съвременно и привлекателно и за международни публики съдържание.