Изпълнение на ДВГ „Пламъче“ – Концерт в град Китен

Изпълнение на ДВГ „Пламъче“ с вокален педагог Пламена Златева от град София. Солисти: Мадлен, Еней и Илия. 

Концерт в град Китен по проекта „България – Норвегия пеят!” BGCULTURE-2.001-0029-C01финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., ПА 14 Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Изпълнение на ДВГ „Пламъче“ с вокален педагог Пламена Златева от град София.

Солисти: Мадлен, Еней и Илия.