Хор „Чисти сърца“

Детски хор „Чисти сърца“ е единственият в Смолянска област детски състав за духовни песни и църковни песнопения.

Детски хор „Чисти сърца“ при храм „Св. Николай Чудотворец” и ч-ще „Кирил Маджаров -1866г.”, гр. Смолян, с диригент Соня Цветкова е единственият в Смолянска област детски състав за духовни песни и църковни песнопения.

Участва в различни градски прояви, има изразена и доброволческа дейност.

Православният център „Чисти сърца“ е носител на годишната награда на община Смолян през 2013 год. „за духовно и творческо възпитание на младите хора в духа на общочовешките ценности“, а през 2017 г. година има честта да открие Празника на град Смолян с музикално-поетична композиция „Добродетелите в нашия живот“.

От минала година хорът „Чисти сърца“ участва успешно и в проявите на читалище „Кирил Маджаров“ като един от младежките състави там.

  • Диригент

    Sonya Tsvetkova