Хор на 91 НЕГ „проф. Константин Гълъбов“

Възобновен е през 2010 г. с идеята да възроди традициите на хоровото пеене в гимназията и да привлича повече млади хора в усвояването на хоровото музициране.

Хорът на 91. Немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов” се състои от ученици от 8-ми до 12-ти клас.

Възобновен е през 2010 г. с идеята да възроди традициите на хоровото пеене в гимназията и да привлича повече млади хора в усвояването на хоровото музициране.

От създаването си до сега съставът взима участие в различни училищни и обществени мероприятия, изнася самостоятелни концерти и им творческо сътрудничество с различни изпълнителски състави от Германия.

Репертоарът на хора непрекъснато се разширява. Той е представен от ортодоксална и сакрална музика, обработки на народни песни, както и произведения от съвременни български композитори и популярна музика.

От 2010 год. хорът се ръководи от Красимира Цуцуманова.

  • Година на създаване

    2010

  • Диригент

    Krasimira Tsutsumanova

Посети уебсайта