Пресконференция – Проект BGCULTURE-2.001-0029 „България – Норвегия пеят!“

На 04.06.2021г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Фондация „Дарби“ и Министерство на културата за изпълнение на проект  BGCULTURE-2.001-0029 „България – Норвегия пеят!“