За първи път телемост свърза София и Осло за концерт по проект „България и Норвегия пеят“

Дълго ще се говори за този културен обмен на музикални практики и запознаване с песенното творчество на двете страни.