Бенефициент

ФОНДАЦИЯ „ДАРБИ“ / Darbi Foundation
Нестопанска организация, Фондация в обществена полза

ФОНДАЦИЯ „ДАРБИ“ / Darbi Foundation

Нестопанска организация, Фондация в обществена полза

Фондация „Дарби” е създадена на  18.12.2006 г., като юридическо лице  с нестопанска цел.

Мисията и целите на фондацията са:

 • Да допринася за повишаване нивото на знания и качеството на формалното и неформално образование;
 • да участва активно при професионалното ориентиране и натрупване на знания и умения за успешна реализация на младите хора;
 • да участва в изграждането на образователни и културни мостове между България и останалия свят.

Дейностите на Фондацията са свързани с подобряване на информираността на младите хора в различни сфери на съвременния живот, както и за подкрепа на тяхното личностно развитие.

Предмет на дейност на Фондация „Дарби” е:  организиране на национални и международни срещи, форуми, семинари, фестивали, свързани с образованието и културата;  да подпомага възможностите за обучение и творчество на младите хора от България и чужбина; размяна на посещения, участие чрез различни институции за формално и неформално образование, за повишаване на знанията и уменията на младите хора; организация на международни лагери и пътувания с цел учене чрез преживяване.

По- значимите мероприятия на Фондацията са:

 1. Проект „България – Норвегия пеят!”
 2. Национална викторина ”Образование на бъдещето”
 3. Международен детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините“
 4. Благотворителен Коледен празник за деца от социални домове
 5. Форум „Бизнесът в подкрепа на образованието”
 6. Конференции за обучението по религия в училище
 7. Проект по Програма „Европа 2015” на СОС -„Анимирани квадрати”
 8. Проект „Ти можеш сам”
 9. Проект „Милосърдие”
 10. Проект „Социално включване в общността”
 11. Организация на семинари за образование в чужбина на млади таланти